DALTON: 09 231 64 57

team Dalton Merelbeke

Inge Thomas

directeur

Karim Noyen

beleidsmedewerker

Aïna Bekaert

Adm. medewerker

Elke Claus

zorgcoördinator

Emilie Dewispelaere

peuterklas
Eerste kleuterklas K1A

An Vergeylen

eerste kleuterklas K1B
tweede kleuterklas K2

Juf Liesbeth Samyn

Liesbeth Samyn

derde kleuterklas K3

Juf Anissa Aazibou

Anissa Aazibou

Eerste leerjaar 1A

Jarno Devuyst

tweede leerjaar 2A

Meester Rainer Marechal

Rainer Marechal

derde leerjaar 3A

juf Hannelore Vermeulen

Hannelore Vermeulen

vierde leerjaar 4A

Céline Benoit

vijfde leerjaar 5A

Meester Bart Van Overwalle

Bart Van Overwalle

zesde leerjaar 6A

Leerkrachten Godsdienst & Zedenleer

Juf Ann De Bruycker

Ann De Bruycker

Katholieke Godsdienst

Juf Sumeyra Soyturk

juf Sumeyra

Islamitische godsdienst

Juf Myriam Haaze

Myriam Haaze

Niet-confessionele zedenleer

Leerkrachten Lichamelijke opvoeding

Meester Kristof Van desteene

Kristof Van desteene

lichamelijke opvoeding

Meester Dirk Van Wassenhove

Dirk Van Wassenhove

lichamelijke opvoeding - kleuterturnen

Sluit Menu